Skizze
> Informationen zu Baureihe X

XFG XFGP

typ aufnahme

masse in mm
m_a_gross
m_b_gross
m_c_gross
m_d_gross
m_d_klein
m_d_1_klein
werkstueck axialdruck drehzahl artnr
XFG-2 Morse 2 55 13.5 32 18 9 3.5 300 550 3300 3.0812.101
XFG-3 Morse 3 61.5 12.5 40 20 12 5 450 600 3000 3.0813.101
XFG-4 Morse 4 66.5 12.5 45 25 16 7 550 700 2500 3.0814.101
XFGP-2 Morse 2 55 13.5 32 18 9 3.5 300 550 3300 3.0812.151
XFGP-3 Morse 3 61.5 12.5 40 20 12 5 450 600 3000 3.0813.151
XFGP-4 Morse 4 66.5 12.5 45 25 16 7 550 700 2500 3.0814.151

Rundlaufgenauigkeit XFG kleinergleich0.003

Rundlaufgenauigkeit XFGP kleinergleich0.001

Die Baureihe wird laufend ausgebaut.